[A-DX] Log: 3365 kHz, Radio Milne Bay, Alotau, 1950 UT, SIO 242

Christoph Ratzer
Do Feb 20 20:52:02 CET 2014


73 Christoph

--  
http://ratzer.at
http://remotedx.wordpress.com