[A-DX] RAE 15345 khz schweigt...

Name gelöscht
Fr Aug 21 10:20:35 CEST 2015


> Am 21.08.2015 um 08:53 schrieb Wolfgang Bueschel <>:
> 
> 38 Jahre aus 1977

Mir war so, als ob der Sender noch 20 Jahre älter wär, so von kurz nach dem Kriech.

-- 
Tschüß,
Martin     http://webadresse.geloescht/