[A-DX] Log: 4765 kHz / Tajik Radio 1 / 23:21 UTC/ O = 3-4

H. Denzel
Sa Mär 21 00:23:13 CET 2015


73 Harald