[A-DX] Log: 6180 khz Radio Nacional Da Amazonia (BRA) 22.15 UTC

Stephan Kohlmann via groups.io
Freitag, 09. September 2022, 00:48 Uhr


S=9 O=4-5 (leichtes Fading), Wortbeiträge portug. //Livestream
Rx: Tecsun PL 990 Ant: Grahn GS2-SE/ML3
QTH: Rodgau
73 Stephan