[A-DX] Log: 5985,34 kHz / Padauk Myay Radio. / 23:31 UTC / O = 2

H. Denzel
Sa Dez 13 00:33:41 CET 2014


73 Harald

Von meinem iPhone gesendet