[A-DX] Log: 13730 kHz / NHK R.Japan / MDG / Japan. Sprachkurs /Swahili/ 1735 UTC SIO=454

M.Grabovski
Mo Jan 13 18:37:17 CET 201473, Michael

NRD-525G 
HDLA-6 , Mini-Whip PAØRDT ,
Neu-Ulm