[A-DX] Log: 4765 kHz / Tajik Radio 1 / 23:42 UTC / O = 3

H. Denzel
Sa Nov 1 00:43:36 CET 2014


73 Harald

Von meinem iPhone gesendet