[A-DX] Log: 5985 kHz / Padauk Myay Radio/ 23:08 UTC/ O = 2

H. Denzel
Sa Jan 9 00:09:42 CET 2016


73 Harald