[A-DX] Log : 5895 kHz,BBC WS, Taskent UZB /1544 UTC / O =4

M.Grabovski
Mi Nov 30 16:45:38 CET 2016


Sportnachrichten.

73,Michael 
G31DDC , HDLA-6
Neu-Ulm
- - -