[A-DX] Log: Radio Oromiya 837 kHz 1949 UTC

Patrick Robic
Mo Okt 16 22:20:38 CEST 2017


HoA-Mx und ETH-Nationalhymne zu s/off um 2000 UTC. O=2

73,
Patrick