[A-DX] Log: Syrian Radio 936 kHz 2313 UTC

Patrick Robic
Mi Dez 26 09:37:44 CET 2018


arab. Mx, ID "Idha´atul jumuhiriya arabiya al suriya". O=2 //783 kHz

73,
Patrick