[A-DX] Info: Radio Igloo

Roger
Sa Dez 21 20:23:06 CET 2019


Am 21.12.2019 um 19:29 schrieb Horst Mehrlich:
> Sendet am 22.12.2019 auf 6270 kHz von UTC: 14:00 bis ??

Woher die Info?

Oder war das ein alter Hinweis auf den 22.11.2019  14.00z  ??
==>  http://www.sdxf.se/WP/?p=8544
"...Västkustens DX-Klubb har tillsammans med Radio Igloo producerat en
musiksändning som går i etern fredag eftermiddag. Lyssna klockan 14:00
UTC (15:00 SNT) den 22 november på 6270 kHz eller, om den frekvensen är
störd, i närområdet. Förhoppningsvis ska signalen nå ut, men
mottagningsförhållandena på 48 meter har sviktat under senare tid.
I programmet bjuds på medlemmarnas favoritmusik. QSL? Ja, såklart. Alla
korrekta rapporter till  belönas med ett nydesignat
e-QSL. Iglooman uppskattar mp3-klipp...."

"....The West Coast DX-Club, together with Radio Igloo, has produced a
music broadcast which goes on the air on Friday afternoon. Listen at
14:00 UTC (15:00 SNT) on November 22 at 6270 kHz or, if that frequency
is disturbed, in the immediate area. Hopefully the signal will reach,
but the reception conditions of 48 meters have recently failed.
The program offers members' favorite music. QSL? Yes of course. All
accurate reports to  are rewarded with a redesigned
e-QSL. Iglooman appreciates mp3 clips."


Das war vor einem Monat......roger