[A-DX] Log : 1197 kHz , Radio Neumarkt , ROU , Deutsch, 1800 UTC , O = 3-4

M.Grabovski
Mi Apr 15 20:06:22 CEST 2020


// 1323 kHz  O=3-4

73, Michael
NRD-525G
HDLA-6,
Neu-Ulm

- - - -